سیستم های گرمایشی در گلخانه ها

سیستم های گرمایشی ای که در گلخانه ها مورد استفاده قرار می گیرند برای زندگی گیاهان ضروری هستند و به طور مستقیم بر میزان تولید گلخانه تاثیر می گذارند. هدف از تمام محاسبات انجام شده برای گلخانه ها ایجاد شرایط زندگی ایده آل گیاه برای رشد و عرضه محصول است. در واقع, آنچه که ما انجام می دهیم این است که یک فضای زیست محیطی ایجاد کنیم. به منظور دستیابی به این هدف, لازم است تا :

- گرمای حاصل از گلخانه دقیقا محاسبه شود

- یک سیستم گرمایشی ایده آل و پایدار برای گلخانه طراحی گردد

- ماشین آلات و تجهیزات مناسب انتخاب شوند

- یک سیستم کنترل ایده آل طراحی شود

- نصب و اجرای تمام ماشین آلات و تجهیزات را تضمین کند

- سطح مصرف آگاهانه ای برای کاربران فراهم سازد

- تعمیر و نگهداری دوره ای به درستی و در زمان مناسب انجام شود

تیمفاگ مخاطب مناسبی است که همه ی این ویژگیها را دارا می باشد. در هر جایی از جهان که هستی, یک عضو تیمفاگ واقعا به این معنیست:

- مهندسین و کارکنان فنی بسیار با تجربه

-ارائه برند های بین المللی

- تولید ماشین آلات با استانداردهای بالای تولید

- تعمیرات ؛ اجراء و و خدمات نگهداری دوره ای بین المللی

- مهندسین و تکنسین ها به زبان های انگلیسی و بومی, روسی و عربی صحبت می کنند.


سیستم ها ی تنظیم آب و هوای گلخانه

سیستم های مه پاش پر فشار
سیستم های سرمایشی و تهویه
سیستم های گرمایشی
سیستمهای
سیستم های ضد رطوبت
مخزن بافر
اتاق های رویش و سرد