سیستم های

واحدهای CO2 جهت مقدار مصرف مرکزی دی اکسید کربن در گلخانه ها استفاده می شود. گازهای مایع حاصل از دیگهای گاز طبیعی و سیستم های تولید هم زمان توسط یک فن اگزوز به منطقه ی گلخانه منتقل می شوند. گاز مایع در داخل گلخانه ها با استفاده از لوله های پی وی سی و لوله های CO2 توزیع می شود.

سیستم های دوز CO2 برای انتقال گاز مایع از دیگهای گاز طبیعی با حداکثر درجه حرارت 60 درجه سانتی گراد مناسب هستند. این سیستم شامل یک فن فولاد ضد زنگ مرتبط با یک پروانه ی فولاد ضدزنگ ، یک موتور سه فاز و یک بخش سوپاپ ساخته شده از فولاد ضد زنگ است. این بخش سوپاپ دو دهانه جهت ذخیره ی گاز مایع و هوا دارد و با یک موتور فرمان یار باز / بسته ارائه شده است.

فن دارای بخش سوپاپ بر روی یک قاب پشتیبانی محکم ساخته شده است و می توان آن را بر روی کف یا در یک ارتفاع خاص نصب کرد، به عنوان مثال، بر روی کندانسور گاز مایع. هنگام سفارش آن در ترکیب با یک کندانسور گاز مایع, مجموعه ی نصب با پایه های پشتیبانی نیزمی تواند شامل تحویل شود.

پنل سوئیچ CO2 جهت کنترل سیستم دوز CO2 می تواند به صورت جداگانه ارائه شود. سوئیچ ها ی فن های چندگانه می توانند با پنل سوئیچ واحد ترکیب شوند. دیگر گزینه های CO2 مانند رد یاب CO یا کنترل گر دریچه ی گاز مایع را می توان به پنل سوئیچ اضافه کرد. سوئیچ ها ی سیستمCO2 نیز می توانند در پنل سوئیچ سیستم مشعل ساخته شوند. پنل سوئیچ دارای تمام تجهیزات کنترل و ایمنی است و بر اساس قوانین ایمنی محلی عرضه می شود.

ردیاب CO

ردیاب CO برای اندازه گیری CO در سمت فشار فن CO2 یا در لوله ها (سیستم دارای فشار بیش از حد) مناسب می باشد. ردیاب با یک سنسور از نوع نیمه هادی مجهز شده است. این سنسور به طور کلی برای اندازه گیری سطح CO در نظر گرفته شده است. این حفاظت برای جلوگیری از انتقال مونوکسید کربن مضر به گلخانه ضروری می باشد. واحد نمایش ردیاب CO در جلوی (درب) متصل به پنل سوئیچ درهنگام تحویل نصب می شود.

نمودارهای طرح لوله کشی CO2

تیمفاگ می تواند تمام نمودارهای طرح لوله کشی CO2 را تهیه کند . ما مسیر مطلوب ترین خط لوله را بر اساس یک طرح چند بعدی از منطقه ی در دسترس گلخانه تعیین می کنیم. توزیع فشار که باید در کل سطح منطقه انجام گردد، از طریق توزیع بوسیله ی فن CO2 که به طور کلی در اتاق دیگ بخار راه اندازی می شود، بهینه سازی می گردد. بنابراین، لوله ی پی وی سی مورد نیاز از نظر طول و قطر متفاوت خواهد بود . نحوه ی محاسبه بین لوله های توزیع اصلی و لوله های CO2 که بین گیاهان قرار می گیرند، متفاوت است. قطر سوراخ ها در صفحات مهار کننده تفاوت داشته که توسط تیمفاگ محاسبه خواهند شد. برای انجام محاسبات صحیح مهم است تا بدانید هم نوع محصول و هم استاندارد دوز مورد نیازاست. )معمولا ارزش بیان شده در هر متر مکعب گاز در هکتار)

نمودارهای طرح لوله کشی CO2 تیمفاگ بهترین نتیجه ممکن دوز را تضمین می کنند.


سیستم ها ی تنظیم آب و هوای گلخانه

سیستم های مه پاش پر فشار
سیستم های سرمایشی و تهویه
سیستم های گرمایشی
سیستمهای
سیستم های ضد رطوبت
مخزن بافر
اتاق های رویش و سرد