سیستم های سرمایشی و تهویه

سیستم های سرمایشی و تهویه ای که در گلخانه ها مورد استفاده قرار می گیرند، در واقع جهت نگهداری گیاهان در محیطی ایده آل طراحی شده اند.ضروری است که CO2 لازم برای تنفس گیاهان و جلوگیری از کاهش سرعت رشد آنها به دلیل گرما، فراهم شود.

فن های خروج و گردش مونترز ، و هسته های خنک کننده سلولزی تهویه و سرمایش، مزیت های زیادی به ویژه در مناطق دارای رطوبت کم فراهم کرده است.

پیاده سازی محصولات مونترز برای هر گلخانه ای بسیار آسان است, و همچنین آنها به سرمایه گذاری و هزینه های تجاری کمی نیاز دارند .بنابراین، به عنوان برند ی پیشرو در مناطق مختلف جهان ترجیح داده می شوند.

در گلخانه هایی که نیازمند به سیستم خنک کننده ای چالش برانگیز و حیاتی هستند (به طور مثال گلخانه های پرورش گل مانند گل های ارکیده و آنتوریم)، سیستم پشت بام گلخانه ای تیمفاگ مزایای زیادی با کنترل حساس هم زمان دما و رطوبت ارائه می کند.

سیستم های پشت بام گلخانه ای تیمفاگ به عنوان یک جایگزین قدرتمند و منحصر به فرد در کل بخش گلخانه ای جهت فرآیندهای سخت و حساس رشد و پرورش به واسطه ی مزایای ایجاد هوای تازه و رطوبت گیری، پیشرو هستند.


سیستم ها ی تنظیم آب و هوای گلخانه

سیستم های مه پاش پر فشار
سیستم های سرمایشی و تهویه
سیستم های گرمایشی
سیستمهای
سیستم های ضد رطوبت
مخزن بافر
اتاق های رویش و سرد