مخزن بافر

هدف اصلی مخزن بافر ذخیره ی انرژی گرمایی تولید شده با استفاده از CO2 در دیگهای بخار است که در طول روز به منظور کاهش دمای آب دیگ منتشر می شوند. آبی که در دماهای پایین به دیگ باز می گردد، عمدتا از مبدل کندانسور به گردش در می آید تا درجه حرارت گاز دودکش را کاهش دهد. بنابراین گاز خنک شده ی دودکش و CO2 آن برای استفاده آماده هستند.

کاربرد دوم مخزن بافر استفاده از آن به عنوان یک منبع ذخیره ی انرژی است. ممکن است در منبع اصلی تغذیه کننده ی انرژی مبدل ها مشکل وجود داشته باشد. یا ممکن است روند کوتاه تکمیل ادامه پیدا کند. همچنین ممکن است تعمیر و نگهداری برنامه ریزی شده ی مبدل ها موجب شود تا برخی از مبدل ها را در آن زمان غیر قابل استفاده کند. آخرین امکان این است که مخزن بافر را می توان با اختصاص به سیستم گرمایشی در شرایط سخت آب و هوایی استفاده کرد.

با استفاده از CO2 ، گرمای ذخیره شده در طول روز جهت گرم نمودن گلخانه در شب مورد استفاده قرار می گیرد. انرژی گرمائی تولید شده توسط دیگهای بخار یا مبدلهای مخزن بافر را می توان در صورت لزوم به سیستم عادی اختصاص داد.

در حالی که نیاز به گرما در گلخانه ها کم است، انرژی گرمایی مخزن بافر توسط خود آن می تواند استفاده شود.

ویژگی های برتر مخازن بافر تولید شده توسط تیمفاگ؛

 - ساخت تمام ورق های فلزی و طراحی های مخازن توسط مهندسان تیمفاگ انجام شده است. در طول فرآیند طراحی، فشار آب و سایر آزمایشات قبل از تولید، در یک محیط کامپیوتری انجام می شود.

 - تمامی تصاویر تولید و کلیه ی جزئیات مونتاژ مورد نیاز در هنگام نصب با مشتری به اشتراک گذاشته می شود.

 - مخازن بافر تیمفاگ با اجزای سخت افزاری بالا تولید می شوند. (سوراخ چاه- سوراخ سقف- دریچه های تخلیه - پله داخلی - پله بیرونی -سیستم پر کردن - سوپاپ سرریز- نرده ی سقف).

 - مخازن بافر می توانند به صورت افقی و همچنین عمودی عرضه شوند.


سیستم ها ی تنظیم آب و هوای گلخانه

سیستم های مه پاش پر فشار
سیستم های سرمایشی و تهویه
سیستم های گرمایشی
سیستمهای
سیستم های ضد رطوبت
مخزن بافر
اتاق های رویش و سرد