اتاق های رویش و سرمایش

واحد های سرمایشی مورد استفاده در اتاق های رویش توسط تیمفاگ به شکل مخصوصی طراحی و تولید شده اند. واحد گرمایشی ویژه ای که در فصل زمستان با گرم کردن فضای اتاق شستشو, آن را در دمای 15/20 درجه سانتیگراد نگه می دارد یکی از جنبه های متمایز دستگاه های جوانه زنی تیمفاگ است. علاوه بر این، با استفاده از واحد های پر فشار رطوبت ساز در اتاق، رطوبت مطلوب 90-95٪ به دست می آید.

این اتاق های سرد، که با کمک پنل های پلی یورتان خاصی جدا شده اند، صرفه جویی در مصرف بالای انرژی را فراهم می سازند.

ویژگی های برتر اتاق رویش تیمفاگ؛

دستگاه های خنک کننده ی حساس

درب ها و پنل های کیفیت بالای پلی یورتان اتاق سرد

ویژگی رطوبت ساز ی پر فشار

خط پر فشاری که در همه جای اتاق گسترش یافته

ویژگی گرمایشی در فصل زمستان

کنترل ویژگی های سرمایشی- رطوبتی و گرمایشی با یک کنترل پنل واحد

توزیع همگن هوا توسط فن های تبخیری در اتاق.


سیستم ها ی تنظیم آب و هوای گلخانه

سیستم های مه پاش پر فشار
سیستم های سرمایشی و تهویه
سیستم های گرمایشی
سیستمهای
سیستم های ضد رطوبت
مخزن بافر
اتاق های رویش و سرد