واحد های سرمایشی/ رطوبتی گلخانه

از طریق سیستم تیمفاگ با جذب گرمای هوا و تبخیر میلیاردها قطرات آب اسپری شده از نازل مه پاش, حرارت را می توان کاهش و رطوبت نسبی را افزایش داد. آب و هوای سرد و مرطوب به دست آمده توسط فن های گردش تیمفاگ ، سیستم کنترل تهویه جهت حفظ شرایط آب و هوایی مطلوب گلخانه به کار می رود. بنابراین شرایط آب و هوایی مضر برای گیاهانی که در گلخانه رشد می کنند، به حداقل می رسد. با کاهش درجه حرارت, به دلیل ایجاد شرایط مطلوب برای محیط کار و رشد گیاه, میزان هدر رفت کاهش و بهره وری افزایش می یابد.

مهمترین مزیت سیستم تیمفاگ این است که گیاهان می توانند رطوبت مورد نیاز خود را از طریق هوا بدون خیس شدن به دست آورند, زیرا ذرات آب با فشار 100 بار اسپری شده و به سرعت به بخار تبدیل می گردند. بدین ترتیب از مخمرها و پوسیدگی هایی که ممکن است به علت خیس شدن پدیدار شوند, جلوگیری می شود. مقدار آبی که به محیط اسپری می شود، با استفاده از نمودار روان سنجی بر اساس رطوبت مورد نظر نسبت به حجم گلخانه، حداکثر درجه حرارت و حداقل رطوبت تعیین شده در هر شرایط آب و هوایی منطقه جغرافیایی محاسبه می شود. در طول روز با افزایش دما رطوبت هوا کاهش می یابد.

میزان رطوبت که ممکن است در صبح و عصر زیاد باشد، ظهر هنگامی که درجه حرارت بالا است و شاید گیاهان گلخانه در معرض شرایط مختلف آب و هوایی قرار گیرند, کاهش می یابد. با این حال، بزرگترین مزیت برای گلخانه ها این است که محصولاتشان را تحت شرایط کنترل شده ی آب و هوایی پرورش می دهند. در طول روز ایجاد شرایط آب و هوایی مشابه در گلخانه ها با سیستم تیمفاگ امکان پذیر می شود.

بخش های انبار و بسته بندی

بسیار مهم است تا فضاهای های بزرگ و سقف بلندی که جهت انبار و بسته بندی محصولات اختصاص داده می شوند ، شرایط لازمه ی دما و رطوبت را داشته باشند و این امکان را فراهم سازند تا افراد به راحتی و موثر در آنجا کار کنند. به خصوص زمانی که درجه حرارت بالا است و با سیستم های تهویه ی معمولی امکان خنک سازی این مکان ها وجود ندارد، سرما ، رطوبت و محیط کار مطلوب با سیستم های تیمفاگ محیا می گردد.


مرطوب کننده خنک سیستمهای

جوانه اتاق دستگاههای گلخانه دهی اقلیم کالهای
گیر نم دستگاههای
گلخانه کننده دهنده