واحد اتاق رویش

ویژگی های برتر واحد های رویش تیمفاگ ؛

دستگاه های سرمایشی حساس

کیفیت بالای پنل های پلی یورتان و درب های اتاق سرد

ویژگی رطوبت سازی پر فشار

ویژگی گرمایشی در فصل زمستان


تولید