واحد اتاق رویش

ویژگی های برتر واحد های رویش تیمفاگ ؛

دستگاه های سرمایشی حساس

کیفیت بالای پنل های پلی یورتان و درب های اتاق سرد

ویژگی رطوبت سازی پر فشار

ویژگی گرمایشی در فصل زمستان


مرطوب کننده خنک سیستمهای

جوانه اتاق دستگاههای گلخانه دهی اقلیم کالهای
گیر نم دستگاههای
گلخانه کننده دهنده