واحد های خنک کننده مزارع لبنیات

تحقیقات نشان داده اند که در دماهای بالا با افزایش استرس حیوانات, بهره وری آنها کاهش و امکان ابتلایشان به بیماری افزایش می یابد. به عنوان مثال, آنها چنین یافته اند که اشتهای گاوهای شیرده در دمای بیش از 25 درجه سانتیگراد کاهش می یابد, مصرف خوراک به طور قابل توجهی در دمای بیش از 30 درجه سانتیگراد کاهش یافته و در دمای بیش از 40 درجه سانتیگراد به طور کامل متوقف می شود. ضریب رطوبت بسیار بالا و یا خیلی پایین در هوا نیز تاثیری منفی بر روی حیوانات دارد. هرچند شرایط ایده آل دما و رطوبت برای هر گونه ای متفاوت است, اما معمولا درجه حرارت باید کمتر از 30 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی نیز زیر 70 باشد. حدود نسبت رطوبت و دما برای گاوهای شیرده در جدول زیر ارائه شده است. با سیستم تیمفاگ این امکان وجود دارد تا شرایط دمایی و رطوبتی مناسب برای دام را به دست آورید.

به عنوان مثال, به راحتی می توان دما و رطوبت مورد نیاز مرغ داری ها را با استفاده سیستم های تیمفاگ به دست آورد و همچنین سیستم های تیمفاگ راه حلی ایده آل در دوره هایی که رطوبت بسیار مهم است و گردش هوا مطلوب نیست ارائه می دهد. در لبنیات سازی, به منظور جلوگیری از تاثیر دمای بالا بر گاو, فن های شیر تیمفاگ, تضمین می نماید که حیوانات بدون خیس شدن خنک می شوند. محیط زیست با مه تولید شده از حلقه های مه پاش تیمفاگ که در جلوی فن های با سرعت 16.750 متر مکعب تا 44.800 متر مکعب قرار گرفته اند, خنک می شود و بهره وری گاوهای شیرده افزایش می یابد. فن های شیر تیمفاگ بر اساس تعداد حیوانات در هر 7.5 تا 18 متر در امتداد آخور قرار می گیرند. راه حل های اقتصادیی که باعث افزایش کارایی تولید شیر در 3 دمای مختلف تابستان می شوند با پک های سرمایشی تیمفاگ بارن که با توجه به ابعاد پایدار طراحی شده اند ,ارائه می گردند.


مزارع لبنیات
ضد شبنم جهت کشاورزی و باغبانی