Chiller ve Kuru Soğutucu Soğutma Üniteleri

CHİLLER VE KURU SOĞUTUCULAR İÇİN DOĞRU SEÇİM

Timfog bünyesinde yer alan özel seçim programı yardımıyla chiller ya da kuru soğutucu için toplam maliyet ve yatırım geri dönüş sürelerini hesaplamak mümkündür.  RO-FOG için yapılacak yatırım kendini ortalama 4-6 ay arasında geri ödeme süresine sahiptir. Farklı chiller ve kuru soğutucular için yapılacak seçimlerle kapasite ve yat kolayca hesaplanabilir. Program evaporatif soğutma yardımıyla psikometrik diyagramdan kondenser giriş hava sıcaklığını ve yaklaşık kapasite farkını da ortaya koymaktadır.

TERS OZMOS

Hava soğutmalı kondenserlerde, ya da kuru soğutucularda cihaz içindeki akışkan dış hava yardımıyla soğutulmaktadır. Soğutucu akışkanının yoğuşmasını sağlayan olay ortamdan emilen havanın kondanser yüzeyinden geçişi esnasında kondenserden ısı çekmesidir. Dış hava sıcaklığının artması, özellikle yaz aylarında oluşan aşırı sıcaklar, kondenzasyon sıcaklığının (yoğuşma) yükselmesine neden olur ve klima sistemi tümü ile verimsiz çalışır. Böyle durumlarda zaman zaman kondenser yüzeyleri düşük basınçlı suyla yıkanarak kondenser giriş havasının yaş termometre sıcasıcaklığına inmasi sağlanmaya çalışılır. Ters Ozmos (RO) kullanılmayan bütün sistemlerde kondenser lamelleri kireçlenecek ve bakır boru ya da alüminyum kanatlar yüzeyle aşınarak delinmeye başlayacaktır. Bu ise kondenser ya da kuru  soğutucunun birkaç yıl sonra tamamen kullanılamaz hale gelmesi demektir. 

Ters Ozmos (RO)  sistemi hem bu problemi yaşayan tesislerde akılcı bir çözüm olarak uygulanmakta,hem de hesaplanan yüksek dış sıcaklıklarda dahi dış sıcaklığı 5 ile 20 °C düşürerek kondenzasyon sıcaklığının düşmesini ve kompresörün daha az enerji tüketmesini sağlar.

UZUN ÖMÜRLÜ EVAPORATİF SOĞUTMA

Su soğutma grupları ve kuru soğutucular hava yoluyla bünyelerindeki  diğer bir akışkanı soğuturken dış hava sıcaklığın düşmesi verimlerini arttırmaktadır. Evaporatif soğutma son yıllarda çok daha yoğun olarak kullanılmakta ve batarya yüzeyine giren hava  sıcaklığı yyaş termometre sıcaklığına yakınlaştıkça  %40 ‘lara varan verim artışı sağlanmaktadır. Oysa bu yapılırken kullanılan suya kireç oluşumu nedeniyle lamel aralarını  tıkamakta ya da pH dengesizliği yüzünden bataryanın pul pul olarak ciddi hasar görmesine neden olmaktadır. Kullanıcılar önlem almazlarsa cihaz bataryalarını birkaç yıl içinde deyıl içinde değiştirmek zorunda kalırlar.

Ters Ozmos (RO)  ile 

-Sudaki kireç %99 oranında önlenmekte

-Alüminyum ve bakır gibi metaller sabit pH dengesi  ile %95 oranında korunmaktadır.