Hayvan Çiftlikleri Soğutma Üniteleri

Yapılan araştırmalar da yükek sıcaklıklarda hayvanların streslerinin arttığı verimlerinin azaldığı hastalık olasılıklarının çoğaldığı tesbit edilmiştir. Örneğin süt ineklerinde 25 ºC üzerinde iştahın azaldığı 30 ºC üzerinde yem tüketiminin çok azaldığı 40 ºC da ise yem tüketiminim tamamen durduğu tesbit edilmiştir. Havadaki nem oranının da çok yüksek veya çok düşük olması da hayvanları olumsuz yönde etkilemektedir. İdeal sıcaklık ve nem koşulları her canlı türüne göre değişmekle birlikte genelde havanın 30 ºC altında ve 70 nisbi nemin altında olması gerekir. Aşağıdaki tabloda süt sığırlarına uygun sıcaklık – bağıl nem sınırları verilmektedir.

Timfog sistemleri ile hayvancılık da istenilen sıcaklık ve nem koşullarını elde etmek mümkündür. Örneğin tavuk kümeslerinde istenilen sıcaklık ve nem ihtiyacı timfog sistemleri ile kolaylıkla elde edilebilir ayrıca nemin çok önemli olduğu ve hava sirkülasyonunun istenmediği dönemlerde timfog sistemleri en ideal çözümü sağlamaktadır.

Süt hayvancılığında ise sığırların aşırı sıcaklıklardan etkilenmemeleri için timfog süt fanları hayvanların ıslanmadan ve serinlemelerini sağlamaktadır. 12000m³ debili fanların önüne konulan timfog sisleme çemberlerinden elde edilen sis ile ortam seriletilir ve süt sığırlarının verimliliği arttırılır. Timfog süt fanları yemlik boyunca hayvan adedine göre her 7.5 ile 15 metre aralıklarında yerleştirilir. Hayvan barınağının boyutlarına göre tasralanmış timfog ahır serinletme paketleri ile süt hayvancılığının yaz sıcaklıklarında verimliliğini arttıracak ekonomik cözümler sunulmaktadır.


Hayvan Çiftlikleri
Tarla ve Bahçelerde Antidon