• گلخانه دهی اقلیم سیستمهایت
  گلخانه دهی اقلیم سیستمهای در جدید پیشرو
 • بال فشار با فوگ سیستمهایت
  همه در مهندسی شرکت یک و کننده تولید یک بعنوان تیمفوگ فعالیتهای به مختلف فرهنگی و اقلیمی شرایط در جهان جای .میدهد ادامه خود
 • کننده خنک و تهویه سیستمهایت
  عملکردهای برای را انرژی تولید و افکتیو کالهای ،،مونتر .میدهد توسعه و کرده تولید ای گلخانه
 • حرارتی سیستمهایت
  ای گلخانه مخرنهای جهانی کننده تولید یک ، F&H Crone .میشود استفاده جهان همگی در وی کالهای که میباشد
 • های سیستم CO2
  گلخانه درون صحیح دزاژبندی Co2 تیمفوگ های پوروسس میکند گارانتی را
 • بوفر تانکر
  بال مقاومت دارای کمپوننتهای بوسیله تیمفوگ بوفر تانکرهای و ها نرده ،تخلیه شیرهای ،هول روف ،منهول( میگردد تولید )انتقال شیرهای ،خارجی و داخلی نردبانهای
 • گلخانه گیر نم سیستمهایت
  بصورت را نم و حرات کنترل ،گلخانه کولر سانترالهای کنترل دقیق بصورت رطوبت و حرارت ،میکند تامین خودکار .میشود
 • دهنده جوانه و کننده خنک اتاقهای
  سیستم یک بوسیله حرارت و طوبت دهنده جوانه اتاقهایت در .میشود کنترل مرکزی

ما ت خدما گرمایشی سیستمهایت Co2 سیستمهایت بوفر تانکر گیری نم سیستمهایت دهنده جوانه سیستمهایت کننده مرطوب سیستمهایت تهویه سیستمهایت بوفر تانکر ...

پیشگامی جدید در سیستم های اقلیم سازی گلخانه ای ...

0
0
0
0

سیستم های مه پاش پر فشار

سرمایش تبخیری, رطوبت و دما را در گلخانه کنترل می کند. اهمیت این دستگاه به اندازه ی سیستم های گرمایشی یا سرمایشی در رابطه با پرورش گیاهان با استانداردی بالا و استخراج محصولات با کیفیت است.

ادامه

سیستم های سرمایشی و تهویه

سیستم های سرمایشی و تهویه ای که در گلخانه ها مورد استفاده قرار می گیرند، در واقع جهت نگهداری گیاهان در محیطی ایده آل

ادامه

سیستم های گرمایشی

سیستم های گرمایشی ای که در گلخانه ها مورد استفاده قرار می گیرند برای زندگی گیاهان ضروری هستند و به طور مستقیم بر

ادامه

سیستمهای

واحدهای CO2 جهت مقدار مصرف مرکزی دی اکسید کربن در گلخانه ها استفاده می شود. گازهای مایع حاصل از دیگهای گاز طبیعی و سیستم های تولید هم زمان توسط یک فن اگزوز به منطقه ی گلخانه منتقل می شوند.

ادامه

سیستم های ضد رطوبت

تهویه های چرخان ضد رطوبتی ای که در گلخانه ها استفاده می شوند, جزء اولین ساختارهای تهویه ی سرمایشی- گرمایشی و ضد رطوبت به کار رفته در صنعت هستند.

ادامه

مخزن بافر

هدف اصلی مخزن بافر ذخیره ی انرژی گرمایی تولید شده با استفاده از CO2 در دیگهای بخار است که در طول روز به منظور کاهش دمای آب دیگ منتشر می شوند.

ادامه

اتاق های رویش و سرد

واحد های سرمایشی مورد استفاده در اتاق های رویش توسط تیمفاگ به شکل مخصوصی طراحی و تولید شده اند.

ادامه

Timfog مهندسی A.Ş

شرکت های ما توسط مهندسین مکانیک و کارشناسان فنی متخصص با بیش از 15 سال تجربه تاسیس شده اند. تیمفاگ شرکتی مهندسی و تولید کننده است که تخصص آن در زمینه ی تهویه هوا و سیستم های رطوبت پر فشار می باشد. از زمان تاسیس آن در سال 2001, این شرکت 15 سال خدمات مهندسی خود را جهت تهویه مطبوع در گلخانه ها و دیگر مناطق صنعتی ارائه کرده است. مهندسین و متخصصین فنی این شرکت بیش از 6000 پروژه آب و هوای گلخانه ای در نقاط مختلف جهان را انجام داده اند...