سیستم های سرمایشی و تهویه

مونترز سیستم های کنترل انرژی آب و هوای مفید برای استفاده در گلخانه ها را توسعه داده و تولید می کند.

راه حل های ما با فراهم سازی آب و هوایی مناسب, تولیدکنندگان را قادر می سازد تا تحت شرایطی مطلوب کار و تولید کنند. دامنه ی این محصول مبتکرانه ی تهویه, سرمایش و گرمایش تبخیری را شامل می شود.

ما از چالش های موجود در صنعت گلخانه و چگونگی تاثیر شرایط آب و هوایی بر رشد گیاهان آگاهیم. به عنوان مثال در شرایط حاد, رطوبت نسبی بیش از حد باعث به وجود آمدن قطرات آب بر روی برگ ها و ایجاد وگسترش بیماری یا قارچ می گردد, در حالیکه گرمای بیش از حد میوه ها را خشک کرده و رشد آنها را متوقف می سازد. بعضی اوقات شرایط خارج از گلخانه, بر روند طبیعی تهویه اثر منفی می گذارد. کلید حفظ کیفیت, کمیت و سودآوری بستگی به آگاهی از این شرایط و تاثیراتشان و حفظ کنترل آنها است.

این مشکلات و برخی چالش های دیگری که در گلخانه با آنها مواجه هستیم با نصب ترکیب مناسب تجهیزات کنترل آب و هوا جهت ایجاد شرایط مناسب رشد گیاهان بر طرف می گردند.

برندهای شناخته شده ی ما در سراسر جهان ®, CELdek®, Munters Drive, Munters Protect and Aerotech® مونترز را در جایگاه واحد کنترل هوای گلخانه قرار می دهد.


MUNTERS

پد خنک کننده
ادامه
فن های اگزوز EM52
ادامه
هیترها
ادامه
فن های گردش هوا در گلخانه
ادامه

برند ها

TİMFOG
MUNTERS
CRONE
THERMETA

برند ها