Nem Alma Cihazları

TİMFOG NEM ALMA CİHAZLARI

Soğutucu gazlı nem alma cihazları kapasitesi genel olarak küçük kapasitelerle sınırlı olup, nem alma ihtiyacının arttığı durumlarda daha yüksek kapasiteli cihazlara ihtiyaç bulunmaktadır. Nem alma cihazlarıyla ilgili kullanım alanları şöyledir ,

Seralarda Nem Alma :

Seralarda kullanılan nem alma rotorlu iklimlendirme cihazları ısıtma-soğutma-havalandırma ve nem alma performansları ile sektörde bir ilk olma özelliğini taşımaktadır. Fide yetiştiricileri arasında ciddi bir sorun olan nem ve bitkisel hastalıklar %99 ‘a varan oranlarda kullanılan zeolite ya da PDF(polimer nem alma ajanı -polymer dehumidifiying agent ) tarafından tutulmaktadır. Böylece seralarda kışın ısıtma , mevsim geçişleri ve yaz döneminde ise soğutma yapabilme özelliği sayesinde ciddi nem kontrolü sağlayabilmektedir.

Gerektiğinde tek bir cihazda 400 lt/saat kapasitelere çıkabilen Timfog Sera klima santralleri (Greenhouse Climatization Unit) birden fazla ünite ile haberleşebilme ve merkezi olarak izlenebilme ve control edilebilme avantajları sayesinde çok büyük fide ya da sera alanlarında rahatça kullanılabilmektedir.

Kapalı yüzme havuzlarında nem alma:

Havuz suyunun ısıtılması nedeniyle sürekli hızla buharlaşarak havaya karışması ortamdaki bağıl nemin artışına, bu da tesisin yoğun neme maruz kalarak hızla çürümesine ve ortamda bakteri oluşumuna sebep olmaktadır. Kapalı yüzme havuzlarında nem oranının VDI 2089/1 ‘ göre % 40 - % 64 değerleri arasında olması gerekmektedir. Nem oranının % 64 değerinin üzerine çıkması ortamda mikrop, bakteri ve mantar gibi mikroorganizmaların oluşumuna ve çoğalmasına neden olmaktadır. Bununla birlikte metal ve ahşap yüzeylerde yoğuşan klorlu suyun korozif etkisinden dolayı yapı elemanlarının kısa sürede çürümesine de neden olmaktadır. Bu olumsuz etkileri ortadan kaldırmak, nem alma ile yani nem değerlerinin konfor şartlarında tutulması ile mümkün olmaktadır. Timfog Havuz Nem Alma Cihazları kapalı havuz mahalleri ve nem alma ihtiyacının olduğu yerler (hacimler) ve daha sağlıklı yaşam alanları yaratmak için özel olarak dizayn edilmiştir.

Arşiv odalarında nem alma:

Birçok şirket, kurum ve kuruluşun evraklarını muhafaza ettiği iyi kötü bir arşiv odası vardır. Bu odalar genellikle işin doğası gereği en az kullanılan yerler olarak seçilirler, havalandırması veya iklimlendirmesi mevcut değildir. Arşivlenen belgeler yani kağıtlar higroskopik yapıda olduğundan uzun süreli bulunduğu ortamdaki nemi absorbe eder ve neticede küflenerek kullanılamayacak hale gelir. Nem alma cihazlarının kullanılması sayesinde ortam koşulları sabit ve ideal nispi nem oranında tutulması ile saklanan evraklar uzun süre problemsiz muhafaza edilebilir.

Tersanelerde nem alma:

Gemi inşaasında ve tadilatında boyama öncesi metalin raspalanarak temiz metal yüzeyin ortaya çıkması sağlanır. Metalin hava ile temasında korozyona uğraması işlemin tekrarlanması anlamına geleceğinden tersaneler için çok maliyetli ve zaman alan bir işlemdir. Bu nedenle metal yüzeyin bulunduğu ortamda hava ile teması neticesinde korozyon riskini en aza indirmek ve nem oranını düşük seviyelerde tutmak gerekir. Genellikle hacim büyük olduğundan büyük kapasiteli nem alma cihazları kullanmak gerekir. Böyle uygulamalarda nem alma cihazlarının boya kurutma ve fırınlamaya yarayan sıcak hava cihazlarıyla kombine şekilde kullanımı tersanelere büyük kolaylık sağlamaktadır.

Depolarda nem alma:

Karton kutu, mukavva gibi selüloz kökenli ambalaj içinde sarmalanarak muhafaza edilen çeşitli ürünlerin depolanması ve elleçlenmesi süresince ambalajın rijit yapısını koruyarak ürünün sağlam bir şekilde tüketiciye ulaştırılması esastır. Depolanan ortam şartları nispi nem açısından yüksekse ürünler daha depoda iken istiflenen ambalajları ezilip bozularak koruyucu görevini yitirmektedir. Yüksek kalite anlayışı, ambalajın ürünü satmaya yardımı ve aynen ürün gibi ambalajın da korunması depolama şartlarında iyileştirme ve yüksek nem problemi olan hacimlerde daimi nem kontrolü gerektirebilir. Bu tür uygulamalar tam anlamıyla Nem alma cihazlarının kullanımı ile çözüm getirilebilecek uygulamalardır.

İlaç sanayinde nem alma:

İlaç yapımında kullanılan hammaddeler büyük çoğunlukla higroskopik malzemeler olup, havadaki nem miktarı değişikliklerinden proses süresince azami derecede etkilenmekte ve hassas reçete değerleri şaşmaktadır. Bunun yanı sıra nemli hava nedeniyle hammadde beslemede topaklanma sonucu birikim ve yapışma gibi sorunlardan ötürü toz akışkanlık problemleri, tablet ve draje basım sorunları da yaşanmaktadır. Bilhassa yumuşak jel kapsül imalinde kapsülleme ve kurutma süreçlerinde havada %30-%15 civarında nem olması yumuşak jel ilaç imalinde kurutma ve kalite bozukluklarının önüne geçmektedir. Burada sadece havadaki nemi almak yeterli olmamakta , Timfog rotorlu nem alma tekerleğini hava şartlandırma ünitesiyle birlikte hijyenik şartlarla ilaç üreticilerinin kullanımına sunmaktadır.

Şekerleme ve çikolata imalat sürecinde nem alma:

Şekerleme imalatında ürün, eritme, pişirme, şekillendirme, soğutma ve ambalajlama aşamalarından geçer. Soğutma tünelinde sadece soğutma sayesinde nem seviyesinin yeterince düşürülmesini tek başına sağlayamaz, dolayısıyla bir nem alıcının imalat prosesine dahil edilmesi gerekir. Aksi halde şekerlemeler birbirine, soğutma tüneline, sarım aşamasında ambalaja, tartım aşamasında tartıya yapışabilir ve parlaklığını kaybederek matlaşabilir.

Çikolata imalatında kullanılan, satışa sunulan toz kakao normalde %5 nem içerir. Daha yüksek nem depolama sırasında küf gelişimine neden olur. Bu nedenle kakao tozu nem geçirmez ambalajlar içinde ve kuru ortamlarda muhafaza edilmelidir. Çikolatanın nakliyesi ve depolaması süresince nispi nem oranı %65 ten düşük olmalıdır. Bu koşullar sağlanamazsa ürün yüzeyinde çiçeklenmeler meydana gelir.

Genel olarak tüm şekerleme ürünleri serin ve kuru ortamda doğrudan güneş ışığı görmeyecek şekilde saklanır. Sıcaklık 22°C nin, nispi nem ise %60 ın üzerinde olmadığı takdirde ürünler son kullanma tarihine kadar ilk günkü kalitesini korur. Özellikle sarma şeklinde ambalajlanıp dökme olarak satılan ürünler veya kağıt ambalajlı ürünler aşırı nemli ortamlardan çok çabuk etkilenir. Çikolata ve şekerleme satışlarının mevsimsel özellikler göstermesi; kış aylarında ve dini bayramlarda talebin zirveye ulaşması nedeniyle üretici firmalar stok depolarında da ideal nispi nem oranı gibi uygun muhafaza koşullarını oluşturmalıdırlar. Timfog rotorlu nem alma tekerleğini soğutucu ünitesiyle birlikte hijyenik şartlarla şekerleme üreticilerinin kullanımına sunmaktadır.

 

 


Sera İklimlendirme Ürünleri

Akıllı Nem Kontrol Sistemi
Sera Nemlendirme / Soğutma Sistemleri
Nem Alma Cihazları
Çimlendirme Odası Cihazları