پرشین جنوب, نماینده ی تیمفاگ در ایران

پرشین جنوبنماینده ی تیمفاگ در ایران ، میزبان مشتریان ایرانی در بخش اختصاصی ویژه ای بودوحید سیاپلو از پرشین جنوبنماینده ی تیمفاگ در ایران تلاش های فوق العاده ای در نمایشگاه از خود نشان داد و در آنجا همانند اینکه جایگاه خودش در نمایشگاه بود کار می کرد.

 

آقای وحید مصاحبه های زیادی با مهمانان ایرانی داشت و ما و سایر برند های تجهیزات گلخانه ای را در بازار گلخانه ای ایران که به سرعت در حال رشد است معرفی نمود.

 

پرشین جنوب برنامه ی سنگینی در مناطق مختلف ایران در رابطه با تجهیزات و پروژه های گلخانه ای کلید تحویل دارد و در ماه های آینده با پروژه های متعدداقلیم سازی و گلخانه ای خود برای تبدیل شدن به یکی از مهمترین اعضای مرکز تجارت گلخانه ای ایران آماده می شوند.