تیمفاگ میزبان شرکت آزروم بود

تیمفاگ میزبان شركت آزروم كه شریک تجاری او و یکی از بزرگترین پیمانكاران گلخانه ای در جهان می باشدبود.

 

شرکت اسرائیلی آزروم که یکی از بزرگترین شرکتهای ساخت و ساز گلخانه ی کلید تحویل در جهان است از ما در نمایشگاه بازدید نمود و دو روز ما را پشتیبانی کردآقای Eran Luckath نماینده ی شرکت آزروممدیر صادرات روسیه و کشورهای CIS صادقانه با ما و مشتریانمان گفتگو و فرصتی را برای به روز رسانی آکاهی مشتریان و دیگر نمایندگان برند ما در مورد جهان و بازار رو به رشد آن ایجاد کرده استروابط تجاری جدید از طریق بازدید از آنها ایجاد شده است، که این موضوع برای کشور ما به واسطه ی تاثیرات مثبت و ملاقات های مربوط به نمایشگاه اکسپو ایجاد گردیده است.