تیمفاگ در نمایشگاه جاذبه ی میوه در اسپانیا شرکت خواهد کرد

تیم مهندسی تیمفاگ در نمایشگاه اسپانیا شرکت خواهد کرد.

ما مفتخریم که شما را در جایگاه شماره ی 6A03C ببینیم.

شما آزادید تا ما را در نمایشگاه جاذبه ی میوه ملاقات کنید

ما منتظر دیدار شما در آنجا هستیم.