BURNERS

سرویس ترمتا بی وی طیف وسیعی از مشعل ها را برای دستگاه های احتراقسیستم های گرمایشی جهت کشاورزی گلخانه ایصنایع همگانی و صنعت ارائه می دهدمشعل های سری ال انمرکز اصلی برنامه تحویل هستند و با طیف گسترده ای از سوخت های مایع و گازی در دسترس می باشنداین مشعل ها با میزان انعطاف پذیری و نسبت قیمتکیفیت مشخص می شوند.

مشعل ترما تقریبا نیمی از قرن ثابت کرده که استحکام و سادگی ساخت باعث ایمنی عملیاتی بالا می شودمحفظه ی محکم مشعل از ورقه ی فولادی با ضخامت های متفاوت تا 12 میلیمتر ساخته شده و دارای سیستم پیشرفته ی احتراق NOx پایین با سوخت گاز (طبیعیاستبا استفاده از آخرین تحولات در زمینه NOx پایینترمتا می تواند به طور کامل با استانداردهای قانونی زیست محیطی حتی تا 35 mg/Nm3 در دیگهای خاص مطابقت داشته باشداگرچه مشعل ال ان واقعا بی صدا استترمتا همچنین یک مشعل با پوشش عایق صدا نیز ایجاد کرده استاین مشعل ال ان اس یا مشعل خاموش خواسته های دقیق در ارتباط با صدا را براورده می سازد.

مشعل های سری ال ان از سرویس ترمتا بی وی توسط مهندسانی مجرب طراحی شده که به طرحی قوی و موثر منجر گشته استمشعل های ترمتا در سهولت نصب و راه اندازی برتر هستنداین مشعل ها همچنین با توجه به داشتن حداقل اجزای متحرک خوب عمل می کنند و به همین علت و دیگر عوامل از آنها برای اطمینان بخشی سادگی و نیاز کم به تعمیر و نگهداری قدردانی می شود.

ترمتا به واسطه ی استاندارد هایی بالا و دقیق در سطح جهانیطیف وسیعی از مشعل ها را تولید کرده است که به طور قابل ملاحظه ای انتشار آلودگی های جوی نظیر NOx, CO و ذرات نسوز را کاهش می دهندبنابراین ما افتخار می کنیم که مشعل های ما در میان پاک ترین مشعل ها جای گرفته اند.

NOx

مشعل های سری ال ان از سرویس ترمتاکیفیت و اطمینان بخشی را نشان می دهند و در اکثر برنامه های کاربردی مقدار NOx و COرا به کمترین حد می رساننداگر نظر به استفاده از سرویس ترمتا بی ویبرای طراحی کل دستگاه احتراق ارائه شود و این توصیه نیز اعمال گرددمی تواند انتشار بسیار پایین NOx را تضمین نماید (مطابق با پروتکل اندازه گیری SCIOS scope 6 Bees B). برای کشاورزی گلخانه ای این امتیاز اضافی علامت کیفیت سبز را به ارمغان می آورد!

مشعل های ترمتا سرویس بی وی سری ال ان برای برنامه های کاربردی بسیار مناسب هستند از جمله :

دیگ احتراق راهه برای تولید حرارت و بخار

دیگ های یک راهه برای تولید حرارت و بخار

بازسازی دیگ راهه با استفاده از ایکونومایزر ارتقا یافته (NOx بسیار پایین)

دیگ های لوله ی آتش برای تولید بخار در میان چیزهای دیگر

کوره های دوار برای خالص سازی خاک حرارتی در میان چیزهای دیگر

کوره های دوار برای خشک کردن محصولات

گرمایش (صنعتیهوا برای اجاق گازها

خشک کن ها برای اسپری کردن اطاقک ها در میان چیزهای دیگر

خشک کن ها برای صنعت کاغذ در میان چیزهای دیگر

گرمایش هوا

و غیره

 


برند ها

TİMFOG
MUNTERS
CRONE
THERMETA

برند ها