İklimlendirme Sistemleri -

Isıtma Sistemleri

Sera ısıtma sistemlerimizi tasarlarken en zor iklim ve mekanik şartları göz önünde bulundurmaktayız.

Sıcaklığın gece ve gündüz düzenlenebilmesi ve ısıtma sisteminin yeterli kapasiteye sahip olması oldukça önemlidir; bu nedenle, soğuk nokta olmayan homojen bir sera iklimi için ideal ve sürdürülebilir bir ısıtma sistemi sağlamak önceliğimizdir. Doğru makine ve ekipman seçiminden doğru montaj ve devreye almaya kadar ideal bir kontrol sistemi ile birlikte bütünsel bir yaklaşım benimsemekteyiz.

Isıtma Sistemlerimizin bileşenlerini kazanlar, brülörler, ekonomizerler, pompalar, sera içi bağlantı parçaları ve vanalar ve ısıtma kontrol sistemi oluşturmaktadır.

Kazanlar
Sera ısıtma kazanları sıcak su kazanı grubuna girer fakat normal bir sıcak su kazanından daha güçlü ve büyüktür.  Kazanlar kömür, biomass, pelet, doğalgaz, motorin, pirina vb. katı-sıvı-gaz fazındaki çoğu yakıtı yakabilir.

Brülörler
Sıcak su kazanı içindeki suyu, doğal gaz/LNG ya da motorin kullanıp yakan ve ısıtan brülörler en az kazanlar kadar önemlidir. Burada brülörün özellikle kaliteli ve sorunsuz çalışmasına sera bitkisi açısından son derece önem vermekteyiz.

Pompalar
Sera ısıtma sisteminde kullanılan ana pompalar frekans konvertörlü ve gerekmedikçe kazanın-brülörün çalışmasını engelleyen ve otomatik olarak debi ve sıcaklığın ayarlanmasını sağlayan sağlayan pompalardır. Buna karşılık sektör pompalarında debi ve sıcaklık sabittir. Kullandığımız 3-yollu vanalar ile bütün sektörlerde dizayn edilen sıcaklık ve debi homojen olarak sağlamaktayız.

Ekonomizerler
Baca gazı ekonomizerleri/kondenserleri doğal gazla çalışan tesislerden üretilen baca gazlarını soğutmak için kullanılır. Kazandan gelen tüm baca gazları, soğutuldukları ekonomizer üzerinden yönlendirilir. Bu işlemden çıkan ısı, bu kapalı sistemdeki suyu ısıtır. Çoğu tesisatta, genellikle, kazanın arkasında veya üstünde ekonomizerli sıcak su kazanları bulunur. Bu tesisatlardaki enerji, suyu ısıtmak için kullanılır. Ekonmizerdeki baca gazlarının maksimum sıcaklığı 210 ° C’dir. Tesisat içinde dolaşan su, baca gazı ekonomizerinin ekstra verimi de kullanılarak maksimum 95 ° C’lik bir sıcaklığa kadar ısıtılır. Ekonomizer, izin verilen maksimum 3 bar basınca sahip kapalı bir sistemin parçasıdır.

Sera içi bağlantı parçaları & vanalar
"Isıtma tesisatında kullanılan 2 ve 3 yollu vanalar değişken debili ve/veya sabit debili su rejimleri elde etmek, beraberinde istenilen su sıcaklığına ekonomik bir performans ile ulaşabilmek için kullanılır. Tesisat için kullanılan kelebek vanalar, kesme vanaları, pislik tutucular, çek vana gibi vanalar yüksek kalite standartlarını tercih etmekteyiz.
Ürettiğimiz farklı tip ve özellikteki sera içi bağlantı parçaları projelerimizin sahada uygulanmasını kolaylaştırmakta ve montajın doğru bir şekilde, zamanında bitirilebilmesi için büyük önem taşımaktadır. Her biri Ar-Ge departmanı tarafından tasarlanmış ve testlerden geçirilmiş parçalarımızın uzun yıllar tesisat içinde sorunsuz bir şekilde çalışmalarını sağlamaktayız."

Isıtma kontrol sistemi
Sera içi ısıtma sistemlerini otomatik olarak çalıştırmak üzere tasarlanmış sistem panolarımızdır.