İklimlendirme Sistemleri -

Sera İklimlendirme Otomasyon Kontrol Panelleri

Sera Otomasyon Kontrol Panelleri

Fan-Pad Kontrol Paneli
Fan-Pad kontrol panelleri, frekans dönüştürücü sürücüler yardımıyla fan hızını ayarlayarak sera içi sıcaklığı düşürmek ve fan gürültü seviyesini kontrol etmeye yarayan pano sistemleridir.

Mükemmel İklim Kontrol Paneli
Mükemmel iklim (Perfect Climate) kontrol paneli, meteoroloji istasyonu, sirkülasyon ve egzos fan sistemi, gübreleme sistemi, sisleme sistemi, havalandırma sistemi, yapay ışıklandırma, sera ısıtma sistemi, sera soğutma sistemi, termal perde sistemi, sera sulama sistemi ve CO2 sistemi gibi sera iklim kontrol bileşenlerini otomatik olarak kontrol etmek için tasarlanıp hazırlanan kontrol sistemidir.

Sirkülasyon Fanları Kontrol Paneli
Seranın içindeki havanın sıcaklık ve nem oranını homojen bir şekilde olması için sirkülasyon fanları kullanılmaktadır. Bu fanların istenilen hızda kullanımı, uzaktan kontrol edilmesi ve elektriksel olarak korunması için sirkülasyon fan kontrol panelleri kullanılır.

Sera Klima Santrali Kontrol Paneli (GAHU)
Sera içi sıcaklık ve nem kontrolünü yapan bileşik bir ünite şeklindeki sera klima santralinin yetiştirilecek ürüne göre otomatik çalıştırılmasını sağlayan kontrol sistemidir.

Fog Kontrol Paneli
Sera sisleme sisteminin elektrik besleme, koruma ve kontrolü için tasarlanmış, güç ve çalışma şekillerine (tekil, 1+1, 2+1 vb.) göre boyutlandırması yapılarak temin edilen sistem panolarıdır.

Isıtma Kontrol Paneli
Sera içi ısıtma sistemlerini otomatik olarak çalıştırmak üzere tasarlanmış sistem panolarıdır.

Genel İklimlendirme Kontrol Paneli
Fan-Pad, ısıtma, sisleme ve çatı pencereleri dahil olmak üzere iklimlendirme ünitesinin belirlenen işletme koşullarına bağlı olarak otomatik olarak çalışmasını sağlayan sistem panolarıdır.